JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Läs mer om jordbruksarrenden.

Arrendenämnden

Arrendenämnden medlar i tvister mellan jordägare och arrendatorer. Vi fattar också beslut i vissa frågor, till exempel sådana som rör förlängning av  arrendeavtal och ändring av arrendevillkor.

Arrendenämndens webbplats är gemensam för landets åtta arrendenämnder.

Läs mer om oss.

Nyheter

Visste du att...

     
 

 

Det finns fyra typer av arrende. Läs mer.

 

En bostadsarrendator i vissa fall får överlåta sitt arrende. Läs mer.

 

Vardera parten svarar för sina kostnader i arrendenämnden. Läs mer.