JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kontaktuppgifter

Hyres- och arrendenämnden i Linköping


Tel: 013-25 10 00
Fax: 013-25 10 25
Myndighetschef: Anita Wickström
Dataskyddsombud: Erik Ferlin, erik.ferlin@dom.se
Organisationsnummer: 202100-2742

Geografiskt område:

Östergötlands och Örebro län


PlusGirokonto för ansökningsavgifter:

Betalning av ansökningsavgifter:

Postadress:
Box 359 581 03 Linköping

Besöksadress:
Brigadgatan 3 587 58 Linköping


Senast ändrad: 2019-06-28

Expeditionstid/öppettid

Nämnden delar expedition med Linköpings tingsrätt och kan ta emot handlingar vardagar mellan kl. 08.00-16.00.

Begränsade öppettider

Stängt: Långfredag, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Öppet kl. 08-12: Trettondagsafton, valborgsmässoafton som infaller på en fredag, dagen före alla Helgons dag och den 23 december som infaller på en fredag.

Öppet kl. 08-14: Skärtorsdag och valborgsmässoafton som infaller på en måndag-torsdag

Nämndens telefontider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00
Nämnden håller många sammanträden utanför Linköping, det är därför inte säkert att en besökare alltid kan träffa någon från nämnden.

Nämnden ger inte juridiska eller praktiska råd

Det är viktigt att nämnden är objektiv och opartisk. Nämnden talar därför inte om hur en viss bestämmelse ska tillämpas. Nämnden ger inte heller råd om hur ett avta, en uppsägning eller någon annan handling ska tolkas.
I sådana tvister där det enligt lag ankommer på nämnden att pröva en tvist fattar nämnden bindande beslut (detta förutsätter att nämnden har fått en ansökan att göra rättslig prövning mellan två tvistande parter).

Allmänna frågor

Frågor angående fastighet inom nämndens geografiska område och som inte gäller pågående ärenden eller ansökan till nämnden besvaras måndag till torsdag kl 10.00-12.00
Telefon nr: 013-25 10 50

Svaren på de vanligaste frågorna hittar du på Hyres- och Arrendenämndens hemsidor www.hyresnamnden.se och www.arrendenamnden.se