JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kontaktuppgifter

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm


Tel: 08-561 66 500 - För tider, se information till höger
Fax:
Myndighetschef: Johan Rosén
Dataskyddsombud: Jens Rick, HNS-dataskyddsombud@dom.se
Organisationsnummer: 202100-2742

Geografiskt område:

Stockholms och Gotlands län

Besöksadress:

Sicklastråket 1, Nacka

 


PlusGirokonto för ansökningsavgifter:

Betalning av ansökningsavgifter:

Postadress:
Box 67, 131 07 Nacka

Besöksadress:


Senast ändrad: 2019-07-12

Nämndens upplysningstelefon har upphört från och med den 31 mars 2019, se ytterligare information längre ned.

Öppet-och telefontider

Observera att hyresnämnden från och med den 2 maj 2019 har nya öppet-och telefontider enligt nedan:

Helgfria vardagar, måndag-torsdag kl 08.30-16.00, samt fredag 08.30-15.00.

Ändrade besöks-och telefontider

SOMMARTIDER PÅ HYRESNÄMNDEN

Under perioden 1 juli 2019 till 9 augusti 2019 har hyresnämnden följande besöks-och telefontider:

Kl. 09.00-14.00, alla vardagar

I anslutning till vissa helgdagar kan öppettiden vara begränsad.

 

Hyres-och arrendenämnden har, likt en domstol, i uppdrag att opartiskt avgöra vissa tivster mellan enskilda parter.

Nämndens serviceskyldighet innebär att vi under våra öppettider besvarar frågor av mer formell art, såsom frågor om myndigheten och handläggningen av de ärenden som vi prövar eller medlar i.

Den som vill ha svar på frågor om vad lagen säger eller råd om hur/vad de ska göra, hänvisas till advokat eller jurist för rådgivning. Det finns även jurister i branch/medlemsorganisationer som biträder rättssökande.

Svar på många vanligt förekommande frågor rörande exempelvis hyres-, arrende- och bostadsrätt kan också sökas på www.hyresnamnden.se och www.arrendenamnden.se som uppdateras löpande. Från och med den 1 april 2019 lämnas denna typ av upplysningar genom de två webb-platserna.

 

Upplysning
Nämnden ger inte information eller råd om hur en uppkommen tvist ska lösas eller om hur ett avtal, en uppsägning eller någon annan handling ska tolkas.

Nämnden lämnar inte heller förhandsbesked om utgången av ett ärende och ger inte heller råd till en part om hur denna ska lägga upp sin process.

Svar på de vanligast förekommande frågorna finns på hyres- och arrendenämndens hemsidor; www.hyresnamnden.se/Fragor-och-svar/ eller www.arrendenamnden.se