JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kontaktuppgifter

Hyres- och arrendenämnden i Umeå


Tel: 090-17 21 90
Fax:
Myndighetschef: Agneta Ögren
Dataskyddsombud:
Organisationsnummer: 202100-2742

Geografiskt område:

Västerbottens och Norrbottens län


PlusGirokonto för ansökningsavgifter:

Betalning av ansökningsavgifter:

Postadress:
Box 324 901 07 Umeå

Besöksadress:
Nygatan 45 903 30 Umeå


Senast ändrad: 2019-05-09

Öppettider

Måndag - fredag kl. 8.00-16.00

I samband med vissa helger har vi begränsade öppettider.

Det finns inte alltid möjlighet för oss att ta emot besök eller att svara i telefon under öppettiden, främst på grund av resor på andra orter. Vi delar reception med Umeå tingsrätt och Förvaltningsrätten i Umeå och kan därför alltid ta emot handlingar under öppettiden.

Hyres- och arrendenämnden är en domstolsliknande myndighet som har i uppdrag att opartiskt avgöra vissa tvister mellan enskilda parter.

Nämndens serviceskyldighet omfattar endast att ge information av mer formell art om exempelvis myndigheten och handläggningen av de ärenden vi prövar eller medlar i.

Nämnden lämnar alltså inte juridisk rådgivning. Den som vill ha svar på sådana frågor hänvisas till rådgivning hos advokatbyråer eller andra juridiska firmor. Det finns även jurister i bransch- eller andra medlemsorganisationer som biträder rättsökande.

Information om nämndens verksamhet finns på www.hyresnamnden.se och www.arrendenamnden.se.  Där kan ni också finna svar på många vanligt förekommande frågor om hyres-, arrende- och bostadsrätt. Från och med den 1 april 2019 lämnas denna typ av upplysningar endast genom de två webb-platserna.