JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kontaktuppgifter

Hyres- och arrendenämnden i Umeå


Tel: 090-17 21 90
Fax: 090-13 13 94
Myndighetschef: Agneta Ögren
Dataskyddsombud:
Organisationsnummer: 202100-2742

Geografiskt område:

Västerbottens och Norrbottens län


PlusGirokonto för ansökningsavgifter:

Betalning av ansökningsavgifter:

Postadress:
Box 324 901 07 Umeå

Besöksadress:
Nygatan 45 903 30 Umeå


Senast ändrad: 2018-06-08

Öppettider

Måndag - fredag kl. 8.00-16.00

I samband med vissa helger har vi begränsade öppettider.

Det finns inte alltid möjlighet för oss att ta emot besök eller att svara i telefon under öppettiden, främst på grund av resor på andra orter. Vi delar reception med Umeå tingsrätt och Förvaltningsrätten i Umeå och kan därför alltid ta emot handlingar under öppettiden.

Allmänna frågor

Svaren på de vanligast förekommande frågorna finns på hyres- och arrendenämndens hemsidor: www.hyresnamnden.se eller www.arrendenamnden.se

 

Upplysningar per telefon

Telefonnummer: 090-17 21 50

Måndagar kl. 13:00-14:30 och fredagar kl. 09:30-11:00

Nämnden ger inte råd om hur en uppkommen tvist ska lösas eller om hur ett avtal, en uppsägning eller någon annan handling ska tolkas. Nämnden lämnar inte heller förhandsbesked om utgången av ett ärende och ger inte heller råd till en part om hur den bäst ska lägga upp sin process. Nämnden lämnar allmän information om den lagstiftning som har anknytning till nämndens verksamhet och om handläggning i nämnden.

Vi svarar på frågor från Västerbottens och Norrbottens län.