JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om Arrendenämnden

Arrendenämnden medlar i arrendetvister. I vissa av dessa tvister kan arrendenämnden också fatta beslut. Nämnden kan dessutom vara skiljenämnd i arrendetvister.

Nämnden har många likheter med en domstol men handlägger uteslutande arrendetvister och vissa ärenden enligt lagen om fiskearrenden och enligt jaktlagen.

Det finns åtta arrendenämnder i landet som ansvarar för var sitt område. Du ska vända dig till den arrendenämnd dit arrendestället hör.

De arrendetvister som inte handläggs av arrendenämnden prövas av tingsrätt. Läs mer under "Ärenden i arrendenämnden".

Om du vill att arrendenämnden ska ta upp ett ärende, ska du ge in en ansökan. Under "Så går det till" kan du läsa om vad som händer efter det att din ansökan har kommit in till arrendenämnden.

Arrendenämnden lämnar inte förhandsbesked om utgången av ett ärende och ger inte råd om hur en part bäst ska lägga upp sin process.

Nämnden ger inte heller råd om hur en uppkommen tvist ska lösas eller om hur ett avtal, en uppsägning eller någon annan handling ska tolkas. Behöver du råd eller till exempel hjälp med att tolka ett avtal, kan du i stället vända dig till en advokat eller till en annan kunnig jurist.

Däremot kan arrendenämnden lämna allmän information om arrendelagstiftningen och om handläggningen i nämnden.

Det kommer in cirka 2 000 ärenden varje år till arrendenämnden.

Arrendenämnderna delar personal och lokaler med hyresnämnderna. 
Senast ändrad: 2019-03-29

Om du vill få tag i ett beslut

Om du vill få tag i ett visst beslut, kontakta den arrendenämnd som meddelat beslutet. Om beslutet är överklagat, kontakta den hovrätt som har handlagt överklagandet eller Högsta domstolen om hovrättens avgörande i sin tur har överklagats.

Sökbegrepp som kan användas är bl.a. fastighetsbeteckning, gatuadress och personnamn. Endast ärenden som handlagts av den specifika arrendenämnden är sökbara.


Avgifter

 

Fotokopia, under tio sidor Gratis
Fotokopia, 10 sidor 50 kr
Fotokopia, varje sida därutöver 2 kr

Den som beställer fotokopior får också betala porto och postförskottsavgift.